DUŠAN

Příklady doprovodů, neboli bassa continua - drnkací nástroje :

https://www.youtube.com/watch?v=RD6khYNpnS4&feature=related 2 barokní kytary - rasgueado (trsanda)

https://www.youtube.com/watch?v=YlMSnj6OEGY - byrokní kytara a 2 arciloutny - rasgueado

https://www.youtube.com/watch?v=APqXhc2qJmQ kytara a loutny - rasgueado

https://www.youtube.com/watch?v=LhS8TCckC6A kytara a loutny - rasgueado

https://www.youtube.com/watch?v=JLjeL86pyBg&feature=related 2 arciloutny - punteado (hra prsty)

https://www.youtube.com/watch?v=DZ342ALpeS0&feature=related - kytara, arciloutna, theorba - punteado

https://www.youtube.com/watch?v=TfU-Yp49vX4 - kytara sólo s doprovodem (rasgueado + punteado)

 

HRA NA LOUTNU

 

A. Změna ladění - loutnové ladění na kytaře:

1. možnost - relativní výška, tj. máme stejné intervaly mezi jednotlivými strunami jako na loutně - udělá se tak, že se 3. struna odspoda (g) podladí o půl tónu na fis, neboli že při ladění souzní s 2. strunou odspoda (h) na 5. pražci místo na 4.

2. možnost - absolutní výška - renesanční loutna je laděna Gcfad'g', takže když máme podladěnou 3.strunu, stačí přidat kapodastr na 3. pražec. Pak můžeme doprovázet jiné hráče na kytaru podle loutnových tabulatur.   

 

B. Loutnová tabulatura má 6 linek uspořádaných tak, že se jakoby zdola nahoru díváme na kytaru když ji držíme z našeho pohledu, tj. od nejnižší k nejvyšší struně.  Hmaty v jednotlivých polohách se označují písmeny (popř. číslicemi), a= prázdná struna, b=1.pražec, c=2. pražec, d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p. Písmena jsou stylizovaná, aby se při hře nepletla (např. c-e). Takže polopaticky vidíme hmaty tak, jak de drží. Nad hmatem na tabulaturou je nota, která určuje délku, po kterou hmat trvá. Označení rytmu je stejné jako u notace.

 

C. Změna techniky pravé ruky

Na klasickou kytaru se hraje pouze prsty s fixovanou rukou, pohyb vychází z kloubu prstu. Na historické drnkací nástroje se hraje s pivotem, tj. s malíčkem položeným na ozvučnou desku. Pohyb vychází z loktu položeném na okraji nástroje a pohyb je prováděn celým předloktím   a je ukotven na pivotu. Ruka se celá kýve na malíčku  Jelikož historické nástroje mají dvojité ostrunění, je potřeba provést úhoz tak, aby se rozezněly obě struny najednou, vyžaduje to specifický dopad, kdy prst trsne obě struny, toho se dosáhne tak, že prst udělá zdola na strunu malý nálet, jako když se hází žabka kamínkem na hladinu a opět se vrátí po elipse do stejné polohy. Stejně uhodí strunu také palec. Vyžaduje to, jak jinak, trénink, zpočátku se to celé jeví jako malá tragedie, ale jde jen o to, vyrýt v mozku ty správné dráhy a on už si to časem zpracuje. pokud hrajeme na moderní kytaru touto technikou, vzniká problém, protože krk je přilepen na desce, takže je výš než deska, což se dá vykompenzovat tak, že se do oblasti kde máme malík nalepíme pomocí umělých žvýkaček destičku stejné tloušťky jako krk, aby se malík ocitl vůči strunám v přirozené pozici.

  

 

D. CVIČENÍ

 

Označení prstů pravé ruky v tabulatuře

| = palec

. = ukazovák

.. = prostředník

... = prsteník

 

Cvičení na prázdných strunách (technika pravé ruky):

cviceni.pdf (1 MB)

 

První lekce na loutnu

Lekce_01.pdf (5,1 MB)