Zpěvačka Lucie Rozsnyó přijala nabídku ke spolupráci

24/09/2015 15:29

Nabídku ke spolupráci s Cuthnou pro vystoupení ve zbytku roku přijala naše přední zpěvačka staré hudby Lucie Rozsnyó. Se souborem vystoupí na výročním koncertu v listopadu v Kutné Hoře a na advetních koncertech.

Lucie Rozsnyó vystudovala klasický zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Anny Barové. Své další vzdělání získala na studijní stáži na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ve třídě Claudie Visci, na studijní stáži na Anton-Bruckner-Privatuniversität v Linci u Kateřiny Beranové a na pracovní stáži na Zürcher Hochschule der Künste v Curychu. V září 2013 dokončila postgraduální studijní program Interpretace a teorie interpretace na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Ivo Medka.  

Další pěvecké zkušenosti získávala jako stipendistka na četných mezinárodních pěveckých kurzech pod vedením Leopolda Spitzera, Rotraud Hanssmann, Piotra Olecha, Patricie Rozario, Debbie York, Julie Hassler, Caroline Pelon, Marie Christina Kiehr a Evelyn Tubb.

Lucie Rozsnyó patří k našim nejvyhledávanějším zpěvačkám staré hudby a vystupuje s předními interprety tohoto hudebního oboru.