Soubor ladil plán další činnosti

10/01/2013 17:21

Soubor se usnesl na plánu další činnosti. Zvolili jsme postupné nastudování národních repertoárů - francouzského, italského, česko-rakouského, španělského. Každého půroku, resp. každý rok (pokud budeme v druhém pololetí připravovat vánoční program) bychom vám měli přinést nové vystoupení. Nastudování národního repertoáru obnáší studium interpretace, jak ji doboví národní autoři a teoretici předepisují pro skladby svého místa a doby. Markatntní je taková věc například u smykové techniky, kdy jinak smýkali Francouzi a jinak ostatní národy, způsoby, jímiž se provádějí ozdoby, výraz atd. Po nastudování povezeme program na intepretační kurz, kde doladíme provedení pod dohledem a poradou zkušených světových interpretů, tak abychom vám přinesli historicky věrné, avšak živé provedení staré hudby.