Musica ad tabulam na zámečku v Martinicích

02/12/2012 10:12

Anna a Jana Lukačinovy a Jiří Arnet odehráli typickou musicu ad tabulam na dobročinné dražbě uměleckých a užitných předmětů na zámečku Martinice u Dolních Kralovic. Dražby se zúčastnili odborníci i známí umělci. Na následném rautu soubor přehrál celý repertoár. Samostatné okénko měla i sólová loutnová hudba.