CUTHNA ZAHRAJE VE VINAŘICKÉ VĚZNICI A VE STŘEŠOVICÍCH

30/03/2016 13:53

Na pozvání evangelického kaplana Pavla Kočnara soubor vystoupí v Praze s velikonočním pásmem duchovních písní A.V. Michny z Otradovic z jeho sbírek Svatoroční a Mariánská muzika. Pásmo je příběhem o lidském hříchu a jeho odpuštění, které vykonal svým utrpením a smrtí Ježíš Kristus  a o poražení smrti tím, že vstal z mrtvých, což je předmětem velikonočních oslav. Písně podobně jako jako ve vánočním programu uvozuje čtení ze Starého i Nového zákona.
První pražskou zastávkou bude věznice ve Vinařicích, kde proběhne hudební výměna, nejprve my zahrajeme obyvatelům nápravného zařízení a pak oni zahrají nám. Vystoupení probíha samozřejmě ve speciálním režimu přičemž největší fuškou bylo sepsat seznam věcí, které proneseme do hlídané zóny. Poté v 16 hodin vystoupíme ve sboru ČCE v Praze - Střešovicích. Sólistkou je opět trés elegante Lucie Rozsnyó.