Cuthna pracuje na španělském renesančním programu

01/02/2015 22:27

 

Soubor se po vánocích opět pustil do práce a věnuje se nastudování programu s názvem Hudba španělské renesance aneb co poslouchal Don Quijote. Program je složen z písní třech kultur renesančního Španělska - hispánské, sefardské a arabské. Program má dvě verze, druhá z nich je hostovací, kdy vystoupení proběhne ve spolupráci s kutnohorským vokálním souborem Cantica. První vystoupení se bude konat v květnu na parkáně kolínské synagogy, kam spojené těleso pozvala kolínská  Městská knihovna v osobě ředitele pana Mgr. Pavla Kárníka. Soubory pralelně plánují vystoupení v Kutné Hoře, místo a čas ještě budou upřesněny.