Blahopřejeme

13/06/2013 15:08

Blahopřejeme Anně Lukačinové k úspěšnému složení maturitních zkoušek na konzervatoři v Pardubicích, což byl důvod, proč jsme se na chvíli odmlčeli. Anna bude pokračovat v následném dvouletém studiu hry na housle. Přejeme mnoho dalších úspěchů !