TROCHA HISTORIE

 

Collegium Proprium

Hudební současnost Cuthny Antiquy vyprýštila ze třech historických proudů - účinkování v souboru  Collegium Proprium, muzicírováním na nočních prohlídkách v sedleckém kláštěře a individuální spoluprací s kutnohorským souborem Cantica, což vedlo k založení souboru Cuthna Antiqua. 

L+D  Colegium, později Collegium Proprium, založené v roce 1990 působilo po přestěhování jeho zakladatelů manželů Lukačinových v Kutné Hoře od r. 1997. Poté, co manželé Freemanovi seznámili soubor v r. 1998 s Jiřím Arnetem z Kolína, tehdy čincím první krůčky ve hře na loutnu a poté, co se přidali další interpreti soubor zažil patrně největší rozkvět a vystupoval v ČR i zahraničí jak sólově, tak s hostujícími interprety instrumentální i volkální hudby. Jiří Arnet odchází v roce 2001. V  roce 2004 po osobních peripetiích soubor z Kutné Hory mizí nadobro.

      

Collegium Proprium, Plzeň 1999, robě vpředu s květinou je Anna

Lukačinová, zleva Jiří Arnet, Eliška Dočkalová, Jiřina Borská,

Kateřina Horáková, Jana Lukačinová a Ivan Lukačina

 

Noční prohlídky

V mezipauze Jana Lukačinová vystupuje s kolínskou filharmonií a také kolínským kvartetem Collegium Musicum Kolín pod vedením Karla Kubelky, učí a zejména vypravuje dceru Annu na konzervatoř. Jiří Arnet vystupuje sólově nebo příležitostně s Jaroslavem Konečným. V roce 2010 začínají velice úspěšné noční prohlídky v sedleckém klášteře, které jsou součástí festivalu Kutnohorské léto a hudebního doprovodu sestávajícího z gregoriánských chorálů, kantát a instrumentálních vstupů či doprovodů loutny, varhan a varhanního pozitivu, se ujímá skupina hudebníků ve složení Zdeněk Licek, Viktor Darebný, Lenka Choutková a Jiří Arnet.

  

 

Konventní chrám v Sedlci při noční prohlídce

foto toto a násl. Michal Hoskovec

 

 

    

Zleva Jiří Arnet, Zdeněk Licek, Viktor Darebný a Lenka Choutková

 

Opakovaná vřelá přijetí publikem, stejně jako zájem médií byly pro interprety velkou vzpruhou a přímým podhoubím pro vznik tělesa ponořeného nikoli do kapaliny, ale do hudby staré, avšak nestárnoucí.

Jiří Arnet ve stejném období hraje také sólově a občasně doprovází jako host kutnohorský soubor Cantica pod vedením Štěpána Kafky.

 

Soubor Cantica a j.h. Jiří Arnet na vánočním koncertě na Hrádku 2010

foto Eva Entlerová

 

Cuthna Antiqua

Konečně tedy v létě 2012 padá rozhodnutí založit instrumentální soubor staré hudby Cuthna Antiqua. Soubor začal zkoušet v srpnu 2012 ve složení Anna  Zdeněk Licek - zpěv, Anna Lukačinová - housle, Jana Lukačinová - viola d'amour,  Jiří Arnet - loutna, Viktor Darebný - pozitiv. 

 

Zleva: Jana Lukačinová, Anna Lukačinová, Zdeněk Licek, Viktor Darebný, Jiří Arnet

Foto Pavel Honus, říjen 2012

 

První vystoupení se uskutečnilo za tuhého mrazu jako adventní koncert 9. prosince 2012 ve zcela zaplněné sedlecké Kostnici.

 

 

Soubor poté v různých složeních absolvoval různé akce jako vernisáže, benefiční vystoupení či svatby. K prvnímu výročí vzniku Cuthna nastudovala program francouzské hudby období Ludvíka XIV. s názvem Hudba na dvoře Krále Slunce, který provedla na svém výročním koncertě v GASKu v září 2013 pod vedením muzikologa a gambisty Jakuba Michla a s hostujícím Štěpánem Kafkou. Vystoupení bylo zároveň rozloučením se Zdeňkem Lickem a Viktorem Darebným, kteří dále nemohli pokračovat v práci se souborem kvůli svému pracovnímu a studijnímu vytížení. Na varhanní pozitiv tak odehrála polovinu programu Bohuslava Najbrtová a v sestavě se objevila na jednu skladbu také Šárka Kotrbová, která zahrála  na vihuelu da mano. Koncert byl úspěšný a byl znamením, že se Cuthně podařilo v Kutné Hoře zdomácnět a

najít si své publikum.

 

Zleva: Anna Lukačinová, Jana Lukačinová, Viktor Darebný, Jakub Michl, Jiří Arnet

Foto Jan Šmok, září 2013

 

Cuthna nadále pěstovala úzké vztahy s Canticou, s níž odehrála v zimě 2013 advetní pásmo, které vyvrcholilo vystoupením v GASKu. 

 


Zleva: Jana Lukačinová, Anna Lukačinová, Šárka Kotrbová, Jiří Arnet

Foto Jan Šmok, prosinec 2013

 

V roce 2014 bylo nejdůležitějším vystoupením souboru Noc kostelů, kterou odehrála v kotele sv. Jana Nepomuckého.

Poté v září 2014 opouští soubor Jana a Anna Lukačinovy. Tím se vyjasnila sestava, která od podzimního koncertu v GASKu zůstávala viset kdesi na půli cesty. Uměleckého vedení souboru se definitivně ujal Jakub Michl, který se se svojí sopránovou violou da gamba ujal prvního hlasu od sestavy přibyla velmi muzikální houslistka Michaela Šustrová, dcera Bohuslavy Najbrtové. Ta zase zasedla za klaviaturu čerstvě dokončeného spinetu z dílny Jiřího Arneta, Šárka Kotrbová pokročila mezitím ve hře bassa continua na violu da mano a Jiří Arnet se tak mohl plně oddat basové viole da gamba.

           

Zleva: Michaela Šustrová, Jakub Michl, Bohuslava Najbrtová, Šárka Kotrbová, Jiří Arnet

Foto Michaela Zamykalová, říjen 2014

 

Tím soubor získal novou zvukovou barvu a obohacením byl také Jakubův tah na bránu, skvělé diminuce a porozumění souhra s Michaelou se ukázaly jako velmi šťastný souběh událostí. Korunou všeho se stala spolupráce s Isabellou Shaw, americkou zpěvačkou s opravdu ojediněle vyváženým a převelmi barevným mezzosopránem.

 

Isabella Shaw

 

Takto vyzbrojen soubor odehrál v prosinci 2014 po nepříliš dlouhém zkoušení adventní koncerty, které způsobily vřelé posluchačské přijetí.

 

Foto Štěpán Kotrba, prosinec 2014


Počátkem roku 2015 soubor začíná připravovat program Hudba španělské renesance aneb co poslouchal Don Quijote. Útočiště pro zkoušení nachází v Městské knihovně v Kolíně díky přízni ředitele Mgr. Pavla Kárníka, jenž byl nadšen vystoupením Cuthny na adventním koncertě pro o.s. Volno tamtéž.

V květnu 2015 vystupuje poprvé se španělskou renesancí v kolínské synagoze pořádané taktéž panem ředitelem a opět jako benefiční koncert pro Volno. Vystoupení poctil účastí pan starosta Vít Rakušan. Poprvé v historii je Cantica hostem Cuthny.


 

Španělská renesance v kolínské synagoze,  květen 2015, jako host Cantica

foto Michaela Zamykalová 

 


V srpnu 2015 Cuthna v intimním obsazení vystupuje v rámci Dnů francouzské kultury v Préghausu Vlašského dvora  spolu s hercem a režisérem Janem Kačerem v literárně hudebním programu "Verše vladařské" , kde poprvé vystupuje nový člen souboru - konzervatoristka Anežka Nováková, která doprovodila spolu s loutnistou Jiřím Arnetem Jakuba Michla.  

Anežka Nováková

Foto Jiří Arnet
V září 2015 přijala nabídku ke spolupráci naše přední zpěvačka staré hudby Lucie Rozsnyó, která vystřídala zaneprázdněnou Isabellu Shaw.


Lucie Rozsnyó


News

Soubor má novou doménu CUTHNA.CZ

10/11/2014 15:37
Praxe ukázala, že doména cuthnaantiqua.cz je poměrně nepraktická , zejména při sdělování kontaktních údajů, proto jsme zvolili doménové jméno cuthna.cz. Stará doména bude nicméně ještě nějakou dobu fungovat.       

Noc kostelů

25/05/2014 09:00
Cuthna Antiqua přijala s povděkem nabídku města Kutná Hora a vystoupila na Noci kostelů v barokním chrámu sv. Jana Nepomuckého.  Soubor zahrál skladby francouského baroka, španělské renesance a velký úspěch mělo zejména sólové vystoupení Anny Lukačinové, která...

Cuthna zahraje na Noci kostelů

14/04/2014 10:00
Cuthna zahraje 23.5. 2014 v rámci programu Noc kostelů a sice v kostele sv. Jana Nepomuckého od 18.30 hod.  

Jak se rodí spinet I.

08/03/2014 23:03
Velmi silná potřeba klávesového nástroje a nezdařené pokusy nějaký obstarat vyústila v začátek stavby spinetu, který nyní vzniká v dílně Jiřího Arneta, který si tak odskočil od strunných nástrojů, jejichž stavbu studuje na houslařské škole v Chebu. Spinet je v podstatě malé cembalo s jedním...

Španělská renesance na vernisáži Radka Černovského

26/02/2014 22:42
Bylo to nemalé překvapení, když Jiřímu jednoho dne zazvonil telefon a na druhém konci se Radek Černovský ptal, jestli by Cuthna mohla zahrát na jeho vernisáži. Překvapení spočívalo v tom, že Radek a Jiří jsou kolegové z práce, kteří se vidí několikrát denně, přesto Jiřímu zůstávaly do té...

Cantica s Cuthnou odehrály adventní pásmo

04/01/2014 20:37
Kutnohorské soubory staré hudby Cantica a Cuthna Antiqua odehrály, již se dá říci tradičně, společně tři letošní adventní koncerty. Prvním z nich byl benefiční koncert ve prospěch občanského sdružení Volno Kolín odehraný v evangelickém kostele v Kolíně 14.12. 2013. Výtěžek byl věnován...

Děkujeme za krásný večer v GASKu!

01/10/2013 16:21
Vážení přátelé a příznivci, děkujeme za krásný večer, bylo nám s vámi moc fajn - kde jinde by mělo být, než doma, před vámi, domácími posluchači. Doufáme, že se nám podařilo vás na chvíli vytrhnout do jiného světa a nálady a budeme se těšit na další shledání. Díky také panu Šmokovi za...

Výroční koncert v GASKu 29. září

29/08/2013 08:24
Cuthna Antiqua oslaví první výročí hudbou Tří mušketýrů Kutnohorský soubor staré hudby Cuthna Antiqua oslaví první výročí  své existence vystoupením s názvem Hudbana dvoře Krále Slunce aneb co poslouchali Tři mušketýři. Francouzskou hudbu 17. a 18. století , která byla provozována na...

Blahopřejeme

13/06/2013 15:08
Blahopřejeme Anně Lukačinové k úspěšnému složení maturitních zkoušek na konzervatoři v Pardubicích, což byl důvod, proč jsme se na chvíli odmlčeli. Anna bude pokračovat v následném dvouletém studiu hry na housle. Přejeme mnoho dalších úspěchů !

Reforma MP3 stránky

10/04/2013 21:34
Zreformovali jsme stránku MP3, kde můžete nyní nalézt všechny publikova(tel:)né MP3 nahrávky a videa z našich vystoupení, které byly rozesety v sekci novinky. Totéž čeká Fotogalerii.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>