TROCHA HISTORIE

 

Collegium Proprium

Hudební současnost Cuthny Antiquy vyprýštila ze třech historických proudů - účinkování v souboru  Collegium Proprium, muzicírováním na nočních prohlídkách v sedleckém kláštěře a individuální spoluprací s kutnohorským souborem Cantica, což vedlo k založení souboru Cuthna Antiqua. 

L+D  Colegium, později Collegium Proprium, založené v roce 1990 působilo po přestěhování jeho zakladatelů manželů Lukačinových v Kutné Hoře od r. 1997. Poté, co manželé Freemanovi seznámili soubor v r. 1998 s Jiřím Arnetem z Kolína, tehdy čincím první krůčky ve hře na loutnu a poté, co se přidali další interpreti soubor zažil patrně největší rozkvět a vystupoval v ČR i zahraničí jak sólově, tak s hostujícími interprety instrumentální i volkální hudby. Jiří Arnet odchází v roce 2001. V  roce 2004 po osobních peripetiích soubor z Kutné Hory mizí nadobro.

      

Collegium Proprium, Plzeň 1999, robě vpředu s květinou je Anna

Lukačinová, zleva Jiří Arnet, Eliška Dočkalová, Jiřina Borská,

Kateřina Horáková, Jana Lukačinová a Ivan Lukačina

 

Noční prohlídky

V mezipauze Jana Lukačinová vystupuje s kolínskou filharmonií a také kolínským kvartetem Collegium Musicum Kolín pod vedením Karla Kubelky, učí a zejména vypravuje dceru Annu na konzervatoř. Jiří Arnet vystupuje sólově nebo příležitostně s Jaroslavem Konečným. V roce 2010 začínají velice úspěšné noční prohlídky v sedleckém klášteře, které jsou součástí festivalu Kutnohorské léto a hudebního doprovodu sestávajícího z gregoriánských chorálů, kantát a instrumentálních vstupů či doprovodů loutny, varhan a varhanního pozitivu, se ujímá skupina hudebníků ve složení Zdeněk Licek, Viktor Darebný, Lenka Choutková a Jiří Arnet.

  

 

Konventní chrám v Sedlci při noční prohlídce

foto toto a násl. Michal Hoskovec

 

 

    

Zleva Jiří Arnet, Zdeněk Licek, Viktor Darebný a Lenka Choutková

 

Opakovaná vřelá přijetí publikem, stejně jako zájem médií byly pro interprety velkou vzpruhou a přímým podhoubím pro vznik tělesa ponořeného nikoli do kapaliny, ale do hudby staré, avšak nestárnoucí.

Jiří Arnet ve stejném období hraje také sólově a občasně doprovází jako host kutnohorský soubor Cantica pod vedením Štěpána Kafky.

 

Soubor Cantica a j.h. Jiří Arnet na vánočním koncertě na Hrádku 2010

foto Eva Entlerová

 

Cuthna Antiqua

Konečně tedy v létě 2012 padá rozhodnutí založit instrumentální soubor staré hudby Cuthna Antiqua. Soubor začal zkoušet v srpnu 2012 ve složení Anna  Zdeněk Licek - zpěv, Anna Lukačinová - housle, Jana Lukačinová - viola d'amour,  Jiří Arnet - loutna, Viktor Darebný - pozitiv. 

 

Zleva: Jana Lukačinová, Anna Lukačinová, Zdeněk Licek, Viktor Darebný, Jiří Arnet

Foto Pavel Honus, říjen 2012

 

První vystoupení se uskutečnilo za tuhého mrazu jako adventní koncert 9. prosince 2012 ve zcela zaplněné sedlecké Kostnici.

 

 

Soubor poté v různých složeních absolvoval různé akce jako vernisáže, benefiční vystoupení či svatby. K prvnímu výročí vzniku Cuthna nastudovala program francouzské hudby období Ludvíka XIV. s názvem Hudba na dvoře Krále Slunce, který provedla na svém výročním koncertě v GASKu v září 2013 pod vedením muzikologa a gambisty Jakuba Michla a s hostujícím Štěpánem Kafkou. Vystoupení bylo zároveň rozloučením se Zdeňkem Lickem a Viktorem Darebným, kteří dále nemohli pokračovat v práci se souborem kvůli svému pracovnímu a studijnímu vytížení. Na varhanní pozitiv tak odehrála polovinu programu Bohuslava Najbrtová a v sestavě se objevila na jednu skladbu také Šárka Kotrbová, která zahrála  na vihuelu da mano. Koncert byl úspěšný a byl znamením, že se Cuthně podařilo v Kutné Hoře zdomácnět a

najít si své publikum.

 

Zleva: Anna Lukačinová, Jana Lukačinová, Viktor Darebný, Jakub Michl, Jiří Arnet

Foto Jan Šmok, září 2013

 

Cuthna nadále pěstovala úzké vztahy s Canticou, s níž odehrála v zimě 2013 advetní pásmo, které vyvrcholilo vystoupením v GASKu. 

 


Zleva: Jana Lukačinová, Anna Lukačinová, Šárka Kotrbová, Jiří Arnet

Foto Jan Šmok, prosinec 2013

 

V roce 2014 bylo nejdůležitějším vystoupením souboru Noc kostelů, kterou odehrála v kotele sv. Jana Nepomuckého.

Poté v září 2014 opouští soubor Jana a Anna Lukačinovy. Tím se vyjasnila sestava, která od podzimního koncertu v GASKu zůstávala viset kdesi na půli cesty. Uměleckého vedení souboru se definitivně ujal Jakub Michl, který se se svojí sopránovou violou da gamba ujal prvního hlasu od sestavy přibyla velmi muzikální houslistka Michaela Šustrová, dcera Bohuslavy Najbrtové. Ta zase zasedla za klaviaturu čerstvě dokončeného spinetu z dílny Jiřího Arneta, Šárka Kotrbová pokročila mezitím ve hře bassa continua na violu da mano a Jiří Arnet se tak mohl plně oddat basové viole da gamba.

           

Zleva: Michaela Šustrová, Jakub Michl, Bohuslava Najbrtová, Šárka Kotrbová, Jiří Arnet

Foto Michaela Zamykalová, říjen 2014

 

Tím soubor získal novou zvukovou barvu a obohacením byl také Jakubův tah na bránu, skvělé diminuce a porozumění souhra s Michaelou se ukázaly jako velmi šťastný souběh událostí. Korunou všeho se stala spolupráce s Isabellou Shaw, americkou zpěvačkou s opravdu ojediněle vyváženým a převelmi barevným mezzosopránem.

 

Isabella Shaw

 

Takto vyzbrojen soubor odehrál v prosinci 2014 po nepříliš dlouhém zkoušení adventní koncerty, které způsobily vřelé posluchačské přijetí.

 

Foto Štěpán Kotrba, prosinec 2014


Počátkem roku 2015 soubor začíná připravovat program Hudba španělské renesance aneb co poslouchal Don Quijote. Útočiště pro zkoušení nachází v Městské knihovně v Kolíně díky přízni ředitele Mgr. Pavla Kárníka, jenž byl nadšen vystoupením Cuthny na adventním koncertě pro o.s. Volno tamtéž.

V květnu 2015 vystupuje poprvé se španělskou renesancí v kolínské synagoze pořádané taktéž panem ředitelem a opět jako benefiční koncert pro Volno. Vystoupení poctil účastí pan starosta Vít Rakušan. Poprvé v historii je Cantica hostem Cuthny.


 

Španělská renesance v kolínské synagoze,  květen 2015, jako host Cantica

foto Michaela Zamykalová 

 


V srpnu 2015 Cuthna v intimním obsazení vystupuje v rámci Dnů francouzské kultury v Préghausu Vlašského dvora  spolu s hercem a režisérem Janem Kačerem v literárně hudebním programu "Verše vladařské" , kde poprvé vystupuje nový člen souboru - konzervatoristka Anežka Nováková, která doprovodila spolu s loutnistou Jiřím Arnetem Jakuba Michla.  

Anežka Nováková

Foto Jiří Arnet
V září 2015 přijala nabídku ke spolupráci naše přední zpěvačka staré hudby Lucie Rozsnyó, která vystřídala zaneprázdněnou Isabellu Shaw.


Lucie Rozsnyó


News

Cuthna Antiqua s Lucií Rozsnyó a Canticou oslaví třetí výročí španělskou renesancí

11/11/2015 06:48
Cuthna Antiqua oslaví třetí narozeniny výročním koncertem v refektáři GASKu. Posluchači uslyší španělskou hudbu z období soužití třechkultur, židovsko-sefardské, maursko-arabské a latinsko-španělské. Cuthna Antiqua vystoupí pod vedením uměleckého vedoucího,muzikologa Jakuba Michla, který bude hrát...

Jak se rodí viola da mano

27/10/2015 11:21
JAK SE RODÍ  VIOLA DA MANO - POSTUP VÝROBY NÁSTROJE Milí přátelé, v tomto vstupu vám nabízíme unikátní pohled do houslařské dílny Jiřího Arneta a sice na postup výroby španělského renesančního nástroje, jímž je viola da mano, zvaná též vihuela nebo španělská loutna. Ačkoli na první pohled...

Naše nové bicí nástroje

27/10/2015 11:15
Foto Jiří ArnetPočátkem září nám dorazily z Londýna dva membranofony, aneb jak se hezky odborně česky řekne, nástroje blanozvučné, a sice dvaadvacetipalcový rámový buben a timbrel. Rámový buben nacházíme v mnoha kulturách pod různými názvy a je patrně nejuniverzálnější perkusí starověku. Timbrel je...

Cuthna je na facebooku

30/09/2015 08:51
Cuthna Antiqua má nový profil na facebooku https://www.facebook.com/cuthna.antiquaV tuto chvíli, druhý den po zveřejnění máme již 129 přátel. Děkujeme za přízeň !

Zpěvačka Lucie Rozsnyó přijala nabídku ke spolupráci

24/09/2015 15:29
Nabídku ke spolupráci s Cuthnou pro vystoupení ve zbytku roku přijala naše přední zpěvačka staré hudby Lucie Rozsnyó. Se souborem vystoupí na výročním koncertu v listopadu v Kutné Hoře a na advetních koncertech. Lucie Rozsnyó vystudovala klasický zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně...

Soubor má novou posilu

05/09/2015 22:48
Na večeru s Janem Kačerem v rámci dnů francouzské kultury poprvé vystoupila se souborem nová posila Cuthny - Anežka Nováková. Anežka pochází z kolínské hudební rodiny - oba její rodiče vyučují hudbu na kolínské ZUŠ (kytara, klavír). Anežka studuje třetím rokem violoncello na pardubické...

Jan Kačer nadchl Préghaus

05/09/2015 22:46
Cuthna Antiqua v intimním obsazení podbarvila přednes básní a úryvků ze středověkých kronik. Jan Kačer přednesl posluchačům úryvky z Vita Caroli Karla IV. a  unikátní milostnou poezii jeho nevlastního bratra Václava, vévody brabantského. Skvělý přednes českého herce a režiséra si spolu se...

Cuthna doprovodí literární pásmo Jana Kačera

26/08/2015 14:56
Herec a režisér Jan Kačer přinese v rámci Dnů francouzské kultury kutnohorskému publiku opravdovou lahůdku v podobě básní z francouzských středověkých kronik. Zajímavostí je jejich - dlouho neznámý - původ. Jejich autory jsou totiž čeští Lucemburkové - bratři Václav, později Karel IV. a Jan...

Cuthně začaly prázdniny

19/06/2015 15:02
Foto Jiří Šustr   Soubor po vystoupení v Libenicích zahájil letní prázdniny, ale to neznamená že se nic nebude dít. Prázdninový režim rozhodně nebude mít  Jakub Michl, pro něhož je léto naopak galejní záležitost díky vystoupením v ostatních hudebních projektech, ale...

Libenický kostelík nabídl chladivou oázu

14/06/2015 22:09
  foto Jiří Šustr   Libenický kostelík přivítal oba soubory v parném odpoledni příjemně chladivou náručí a spoustou výborných dobrot servírovaných s mateřskou láskou místních farnic a to nezvykle dokonce i uvnitř svatostánku, abychom to prý neměli daleko. Jelikož koncert byl součástí...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>