Jiří Arnet

Jiří Arnet

Poté co se za účelem zaujetí opačného pohlaví v krvi, potu a mozolech naučil hrát na kytaru se Jiří Arnet na vrhá na hru klasické hudby a velmi brzy inklinuje k hudbě staré. Po různorodé hudební praxi coby sborista, sbormistr a varhaník se v roce 1997 rozhoduje pro hru na loutnu a učí se u Rudolfa Měřinského. Výuku dále absolvuje u Sigrun Richter ve Frankfurtu nad Mohanem a na interpretačních kurzech s Lindou Sayce a Brian...em Wrightem.  V roce 1998 se stává členem kutnohorského Collegia Propria manželů Lukačinových, později zaniklého.  Během práce na pozici vedoucího informačního centra v Kutné Hoře - Sedlci vystupuje během kostýmovaných nočních prohlídek a vejde ve známost coby mnich s loutnou. Současně hostuje spolu s kutnohorským vokálním souborem Cantica. To vše vede k tomu, že v roce 2012 zakládá soubor Cuthna Antiqua. V témže roce se úspěšně pokusí postavit barokní kytaru a stává se v roce 2013 studentem houslařské školy v Chebu, kde studuje stavbu historických nástrojů. Zabývá se studiem české loutnové hudby, objevil několik konkordantních skladeb  loutnisty J.A. Losyho. Zveřejňuje aktualizovaný seznam loutnových tabulatur na území ČR, poprvé od seznamu v dizertaci Dr. Tichoty ze 70. let. Seznam a zejména prověření stavu privatizovaných lobkovických sbírek pomáhá britskému muzikologovi Johnu Griffithovi objevit rpo jeho studii nejstarší tisk Jacquese Gallota a také se vyjasňuje, že dříve postrádané některé svazky lobkovické sbírky jsou na světě. Jeho zveřejněná studie o českém loutnistovi a nestoru moderní české loutnové hudby MUDr. Emilu Voglovi pomáhá identifikovat brněnskému historikovi Pavlu Slezákovi dosud anonymního lékaře, který léčil české děti v koncentračních táborech. V roce 2013 se začíná učit u Jakuba Michla na violu da gamba. Připravuje kompletní edici české loutnové hudby.