TROCHA HISTORIE

 

Collegium Proprium

Hudební současnost Cuthny Antiquy vyprýštila ze třech historických proudů - účinkování v souboru  Collegium Proprium, muzicírováním na nočních prohlídkách v sedleckém kláštěře a individuální spoluprací s kutnohorským souborem Cantica, což vedlo k založení souboru Cuthna Antiqua. 

L+D  Colegium, později Collegium Proprium, založené v roce 1990 působilo po přestěhování jeho zakladatelů manželů Lukačinových v Kutné Hoře od r. 1997. Poté, co manželé Freemanovi seznámili soubor v r. 1998 s Jiřím Arnetem z Kolína, tehdy čincím první krůčky ve hře na loutnu a poté, co se přidali další interpreti soubor zažil patrně největší rozkvět a vystupoval v ČR i zahraničí jak sólově, tak s hostujícími interprety instrumentální i volkální hudby. Jiří Arnet odchází v roce 2001. V  roce 2004 po osobních peripetiích soubor z Kutné Hory mizí nadobro.

      

Collegium Proprium, Plzeň 1999, robě vpředu s květinou je Anna

Lukačinová, zleva Jiří Arnet, Eliška Dočkalová, Jiřina Borská,

Kateřina Horáková, Jana Lukačinová a Ivan Lukačina

 

Noční prohlídky

V mezipauze Jana Lukačinová vystupuje s kolínskou filharmonií a také kolínským kvartetem Collegium Musicum Kolín pod vedením Karla Kubelky, učí a zejména vypravuje dceru Annu na konzervatoř. Jiří Arnet vystupuje sólově nebo příležitostně s Jaroslavem Konečným. V roce 2010 začínají velice úspěšné noční prohlídky v sedleckém klášteře, které jsou součástí festivalu Kutnohorské léto a hudebního doprovodu sestávajícího z gregoriánských chorálů, kantát a instrumentálních vstupů či doprovodů loutny, varhan a varhanního pozitivu, se ujímá skupina hudebníků ve složení Zdeněk Licek, Viktor Darebný, Lenka Choutková a Jiří Arnet.

  

 

Konventní chrám v Sedlci při noční prohlídce

foto toto a násl. Michal Hoskovec

 

 

    

Zleva Jiří Arnet, Zdeněk Licek, Viktor Darebný a Lenka Choutková

 

Opakovaná vřelá přijetí publikem, stejně jako zájem médií byly pro interprety velkou vzpruhou a přímým podhoubím pro vznik tělesa ponořeného nikoli do kapaliny, ale do hudby staré, avšak nestárnoucí.

Jiří Arnet ve stejném období hraje také sólově a občasně doprovází jako host kutnohorský soubor Cantica pod vedením Štěpána Kafky.

 

Soubor Cantica a j.h. Jiří Arnet na vánočním koncertě na Hrádku 2010

foto Eva Entlerová

 

Cuthna Antiqua

Konečně tedy v létě 2012 padá rozhodnutí založit instrumentální soubor staré hudby Cuthna Antiqua. Soubor začal zkoušet v srpnu 2012 ve složení Anna  Zdeněk Licek - zpěv, Anna Lukačinová - housle, Jana Lukačinová - viola d'amour,  Jiří Arnet - loutna, Viktor Darebný - pozitiv. 

 

Zleva: Jana Lukačinová, Anna Lukačinová, Zdeněk Licek, Viktor Darebný, Jiří Arnet

Foto Pavel Honus, říjen 2012

 

První vystoupení se uskutečnilo za tuhého mrazu jako adventní koncert 9. prosince 2012 ve zcela zaplněné sedlecké Kostnici.

 

 

Soubor poté v různých složeních absolvoval různé akce jako vernisáže, benefiční vystoupení či svatby. K prvnímu výročí vzniku Cuthna nastudovala program francouzské hudby období Ludvíka XIV. s názvem Hudba na dvoře Krále Slunce, který provedla na svém výročním koncertě v GASKu v září 2013 pod vedením muzikologa a gambisty Jakuba Michla a s hostujícím Štěpánem Kafkou. Vystoupení bylo zároveň rozloučením se Zdeňkem Lickem a Viktorem Darebným, kteří dále nemohli pokračovat v práci se souborem kvůli svému pracovnímu a studijnímu vytížení. Na varhanní pozitiv tak odehrála polovinu programu Bohuslava Najbrtová a v sestavě se objevila na jednu skladbu také Šárka Kotrbová, která zahrála  na vihuelu da mano. Koncert byl úspěšný a byl znamením, že se Cuthně podařilo v Kutné Hoře zdomácnět a

najít si své publikum.

 

Zleva: Anna Lukačinová, Jana Lukačinová, Viktor Darebný, Jakub Michl, Jiří Arnet

Foto Jan Šmok, září 2013

 

Cuthna nadále pěstovala úzké vztahy s Canticou, s níž odehrála v zimě 2013 advetní pásmo, které vyvrcholilo vystoupením v GASKu. 

 


Zleva: Jana Lukačinová, Anna Lukačinová, Šárka Kotrbová, Jiří Arnet

Foto Jan Šmok, prosinec 2013

 

V roce 2014 bylo nejdůležitějším vystoupením souboru Noc kostelů, kterou odehrála v kotele sv. Jana Nepomuckého.

Poté v září 2014 opouští soubor Jana a Anna Lukačinovy. Tím se vyjasnila sestava, která od podzimního koncertu v GASKu zůstávala viset kdesi na půli cesty. Uměleckého vedení souboru se definitivně ujal Jakub Michl, který se se svojí sopránovou violou da gamba ujal prvního hlasu od sestavy přibyla velmi muzikální houslistka Michaela Šustrová, dcera Bohuslavy Najbrtové. Ta zase zasedla za klaviaturu čerstvě dokončeného spinetu z dílny Jiřího Arneta, Šárka Kotrbová pokročila mezitím ve hře bassa continua na violu da mano a Jiří Arnet se tak mohl plně oddat basové viole da gamba.

           

Zleva: Michaela Šustrová, Jakub Michl, Bohuslava Najbrtová, Šárka Kotrbová, Jiří Arnet

Foto Michaela Zamykalová, říjen 2014

 

Tím soubor získal novou zvukovou barvu a obohacením byl také Jakubův tah na bránu, skvělé diminuce a porozumění souhra s Michaelou se ukázaly jako velmi šťastný souběh událostí. Korunou všeho se stala spolupráce s Isabellou Shaw, americkou zpěvačkou s opravdu ojediněle vyváženým a převelmi barevným mezzosopránem.

 

Isabella Shaw

 

Takto vyzbrojen soubor odehrál v prosinci 2014 po nepříliš dlouhém zkoušení adventní koncerty, které způsobily vřelé posluchačské přijetí.

 

Foto Štěpán Kotrba, prosinec 2014


Počátkem roku 2015 soubor začíná připravovat program Hudba španělské renesance aneb co poslouchal Don Quijote. Útočiště pro zkoušení nachází v Městské knihovně v Kolíně díky přízni ředitele Mgr. Pavla Kárníka, jenž byl nadšen vystoupením Cuthny na adventním koncertě pro o.s. Volno tamtéž.

V květnu 2015 vystupuje poprvé se španělskou renesancí v kolínské synagoze pořádané taktéž panem ředitelem a opět jako benefiční koncert pro Volno. Vystoupení poctil účastí pan starosta Vít Rakušan. Poprvé v historii je Cantica hostem Cuthny.


 

Španělská renesance v kolínské synagoze,  květen 2015, jako host Cantica

foto Michaela Zamykalová 

 


V srpnu 2015 Cuthna v intimním obsazení vystupuje v rámci Dnů francouzské kultury v Préghausu Vlašského dvora  spolu s hercem a režisérem Janem Kačerem v literárně hudebním programu "Verše vladařské" , kde poprvé vystupuje nový člen souboru - konzervatoristka Anežka Nováková, která doprovodila spolu s loutnistou Jiřím Arnetem Jakuba Michla.  

Anežka Nováková

Foto Jiří Arnet
V září 2015 přijala nabídku ke spolupráci naše přední zpěvačka staré hudby Lucie Rozsnyó, která vystřídala zaneprázdněnou Isabellu Shaw.


Lucie Rozsnyó


News

Blahopřejeme

13/06/2013 15:08
Blahopřejeme Anně Lukačinové k úspěšnému složení maturitních zkoušek na konzervatoři v Pardubicích, což byl důvod, proč jsme se na chvíli odmlčeli. Anna bude pokračovat v následném dvouletém studiu hry na housle. Přejeme mnoho dalších úspěchů !

Reforma MP3 stránky

10/04/2013 21:34
Zreformovali jsme stránku MP3, kde můžete nyní nalézt všechny publikova(tel:)né MP3 nahrávky a videa z našich vystoupení, které byly rozesety v sekci novinky. Totéž čeká Fotogalerii.

Kutnohorské listy a Cuthna jsou partnery

10/04/2013 20:55
Kutnohorskelisty.cz a Cuthna Antiqua se staly partnery. Cuthna Antiqua bude uvádět banner Kutnohorské listy městský zpravodaj na svých materiálech jako svého partnera.

Návštěvnost našich stránek roste

10/04/2013 20:54
Stránky Cuthny zaznamenaly v březnu 2013 téměř 2 tisíce návštěv (1966), které realizovalo 406 unikátních návštěvníků z domova i zahraničí, průměrně tedy se každý návštěvník podívá na stránky souboru bezmála 5 krát za měsíc. Děkujeme za přízeň, budeme se snažit vás nadále...

Cuthna s Canticou vystoupily na Probouzení Kutné Hory

06/04/2013 18:44
Cuthna Antiqua a tentokrát hostující Cantica zahrály a zazpívaly pásmo renesanční hudby v rámci slavnostního začátku turistické sezóny s názvem Probouzení Kutné Hory, a sice v zasedacím sále Vlašského dvora. Odhadem 150 účastníků procesí dorazilo do Vlašského dvora a vyslechlo písně a...

Cuthna hrála na vernisáži ve Vlašském dvoře

05/04/2013 22:12
Vernisáž renovované expozice dějin mincovnictví ve Vlašském dvoře proběhla dnes odpoledne za účasti hlavního hosta - guvernéra ČNB Miroslava Singera a dalších účastníků z řad kulturních, vědeckých a politických osobností. Cuthna byla pořadateli velmi laskavě přizvána, aby hostům zpříjemnila zbytek...

Cuthna s Canticou vystoupí na Probouzení Kutné Hory

21/03/2013 05:36
Cuthna Antiqua přizvala ke spolupráci soubor Cantica ke společnému vystoupení na letošním Probouzení Kutné Hory, které se koná 6. dubna, kdy společně provedou cca. 20 minutový renesanční program na nádvoří Vlašského dvora. Posluchači uslyší vokální i instrumentální skladby české i zahraniční...

Opět obohacená zvuková paleta

06/03/2013 17:49
Specifický vztah loutnistů k nástroji jménem viola da gamba je doložen jednak historicky, kdy loutnisté hru na tento nástroj pěstovali, jelikož byl laděn intervalově stějně jako renesanční loutna, a kdy také gambisté hráli z loutnového typu tabulatury a snažili se vytvořit na gambě typ...

Cuthna je na facebooku

21/02/2013 18:22
Soubor má svoji facebookovou stránku na www.facebook.com/cuthnaantiqua Editorkou je Anna Lukačinová.

Soubor ladil plán další činnosti

10/01/2013 17:21
Soubor se usnesl na plánu další činnosti. Zvolili jsme postupné nastudování národních repertoárů - francouzského, italského, česko-rakouského, španělského. Každého půroku, resp. každý rok (pokud budeme v druhém pololetí připravovat vánoční program) bychom vám měli přinést nové vystoupení....
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>